Кабінет інформатки та інформаційно-комунікаційних технологій

(КІІКТ)

Завідувач  Ткач Олександр Васильович

 

КІІКТ  призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання. 

Основною метою створення КІІКТ є забезпечення належних умов для проведення навчально-виховного процесу та розв’язання загальноосвітнім навчальним закладом завдань, визначених цілями і змістом освіти у відповідності до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Завданнями створення кабінету є забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти, профільного навчання у старшій школі. Навчально-виховне середовище, створене в КІІКТ, використовується для навчання інформатики (базового і профільного курсів), інших навчальних дисциплін навчальної галузі «Технології», об’єктами вивчення яких є складові інформаційно-комунікаційних технологій. Засоби навчання, якими обладнано КІІКТ, використовуються для навчання інших навчальних предметів у позаурочній роботі.

У КІІКТ проводяться:

- навчання інформатики (вивчення базового курсу і профільних курсів навчальної дисципліни "інформатика);

- вивчення інших навчальних предметів з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

- експериментальні уроки і практичні заняття;

- позаурочні (гурткові і факультативні) заняття.


  

 

 

 


Це вже історія...