Зміст діяльності психологічної служби школи

 

     Психологічна  служба  в  системі  освіти  є   складовою державної системи охорони психічного і соціального здоров'я громадян України і діє з метою виявлення і створення  соціально-психологічних  умов для розвитку особистості.

  Психологічна служба забезпечує своєчасне і  систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх  поведінки  і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей,  сприяє  створенню умов для виконання освітніх і виховних   завдань закладів освіти.

     Основною метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Основні завдання психологічної служби:

- сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, та подальшого професійного самовизначення.

- забезпечити індивідуальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

- здійснювати профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.

У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.

Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи.