Права та обов'язки учня

 

Учні мають право:

·         на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

·         на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

·         на доступ до інформації з усіх галузей знань;

·         брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

·         брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

·         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

·         брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

·         на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

·         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

·         на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов’язані:

·         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

·         дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

·         бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

·         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

·         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

·         дотримуватися правил особистої гігієни;

·         піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

·         дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

·         діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

·         дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

·         дотримуватися ділового стилю одягу;

·         займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

·         допускати прояви грубості, вульгарності;

·         палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

·         використовувати петарди;

·         вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

·         псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

·         Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками тощо.

·         По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

·         У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

·         зауваження вчителя;

·         зауваження чи догана директора школи;

·         догана директора школи у присутності всіх учнів;

·         направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

·         Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

·         За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Правила поведінки на уроках:

·         Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

·         Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.

·         Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

·         Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

·         Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

·         Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

·         Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.

·         Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

·         Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

·         Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

·         Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.

Правила поведінки під час перерви:

·         Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

·         Під час перерви забороняється:

1.    Бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях.

2.    Штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;

3.    Сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися.

Рекомендації до зовнішнього вигляду учня:

·         У школу учні повинні приходити в охайному одязі, призначеному для занять.

·         Одяг повинен відповідати віку, виражати повагу хазяїна до самого себе й суспільства.

·         Рекомендується не застосовувати зайву косметику й не носити багато прикрас на заняттях.

·         Спортивний одяг призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках він недоречний.

·         Перебування в школі у верхньому одязі, без особливих на те причин, не дозволяється.

 

Правила поведінки учнів у їдальні:

·         Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

·         Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

·         Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

·         Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

·         Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

·         Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.