11:08
Домашні завдання під час карантину

У зв’язку з тим, що учні не мають можливості відвідувати навчальний заклад, запрошуємо виконати завдання з різних предметів по класах (дивися нижче). Це дасть можливість мати міцні знання і виконати навчальну програму.

 

Домашні завдання...

Інформатика (Учитель Ткач О.В)

Клас Завдання
5-А, 5-Б Завдання  тут...
6 Завдання  тут...
7-А, 7-Б Завдання  тут...
9 Пункт 5.2-5.3 ст 155-165 вивчити Практична робота№7
10-А,10-Б Тема "Основи створення комп'ютерних публікацій."
11-А,11-Б Пункт 3.2-3.4 ст 120-131вивчити за підручником Ривкінд

 

Математика

клас

завдання

5-А,Б

Пункт 27, 28 вивчити. №747, 749,751, 755, 762, 764,766

6

Пункт 34, 35 вивчити. № 953, 955, 957, 976, 980

7-А,Б

Алгебра §20 вивчити. № 798, 800, 803, 804, 808, 828, 833.

Геометрія §14, §16 вивчити. № 428, 431, 477, 481, 484, 487.

8

Алгебра §14 вивчити. № 621, 622, 626, 633, 636, 641, 649, 659.

Геометрія §12, вивчити. № 537, 539, 540,542, 544, 546.

9

Алгебра §13 повторити. Роз впр №№530, 531,532

Геометрія п.12-13, вивчити Розв №№424-426, 446

10-А

Алгебра §15 вивчити формули. № 422,424, 426, 430.

Геометрія §5,4, вивчити теореми. № 5.75, 5.77

10-Б

Алгебра §15 вивчити формули. № 422,424, 426, 430.

Геометрія §5,4, вивчити теореми. № 5.75, 5.77

11-А

Алгебра пункт 9 ст 81 вивчити. № 9.2(1-4), 9.4, 9.11

Геометрія §24 вивчити. №1, 4, 10, 13. Ст220

11-Б

Алгебра пункт 9 ст 81 вивчити. № 9.2(1-4), 9.4, 9.11

Геометрія §24 вивчити. №1, 4, 10, 13. Ст220

Фізика

клас

завдання

7-А,Б

§ 17-18 №1-3 ст 56

8

§ 17-19 №10 ст 159 № 4-5  ст 166

9

§ 27,30

10-А

§ 46, 48

10-Б

§ 46, 48

11-А

§ 52, 53

11-Б

§ 52, 53

Українська мова

клас

завдання

5-А

 

5-Б

Спрощення в групах приголосних ст.. 152-153 виконати №292, 297, 295,  296, 298

Опрацювати §27 ст 158-161 виконати №308,312, 316, 320,331

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків ст. 169,173,175 № 340,344359, 350(усно)

Вивчити правила ст. 177. №361(усно), 364,367

Позначення мякості приголосних на письмі. №386, 387(усно),389, 394.

6

Відмінювання прикметників ст. 160-162. Виконати №355(усно), 359, 362(усно), 369

Опрацювати §35ст 179.виконати вправи 408(усно), 409

Написання прикметників із суфіксами ст. 167 вправи 373 (усно), 374, 375.

Букви е, о, и в прикметникових суфіксахст 168. Виконати вправи 378(усно), 380,382.

Опрацювати правила на ст. 172 виконати вправи 387(усно), 389, 393.

Опрацювати правила на ст. 34 виконати вправи 402(усно), 405,406.

 

7-А,Б

Дієприслівник як особиста форма дієслова. Дієприслівниковий зворот §26, 27. №301, 305, 315.

Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду §28 № 319, 323

Не з дієприслівниками §29 №334

 

 

9

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

10-А

Виконати вправи № 198. Дати відповіді на запитання для самоперевірки ст. 111 №2-5.

Опрацювати усно ст. 113-114

10 –Б

Виконати вправи № 198. Дати відповіді на запитання для самоперевірки ст. 111 №2-5

11-А

Скласти таблиці:

основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні;

складні випадки вживання мякого знака, апострофа

написання слів іншомовногопоходження

11-Б

Скласти таблицю «Види складних речень», дібрати приклади

 

Українська література

клас

завдання

5-А

 

5-Б

Леонід Глібов прочитати ст. 150-153 записати у зошит що таке порівняння.

Читати літописні оповідіст 158-164.

Тестові завдання ст. 165 п. 10письмово

6

Поезії «Писанки», «Дивоцвіт» відшукати в інтернеті.

Емма Андієвська опрацювати ст..111-113. Прочитати притчу «Казка про яян» ст. 112-113

«Говорюща риба» прочитати ст.. 115-120

7-А

Знати біографію О Стороженка ст.. 170

Прочитати оповідання «Скарб» ст. 171-175. Виписати з тексту оповідання прислів’я, приказки, фразеологізми

7-Б

Прочитаи повість Г. Тютюнника «Вогник далеко в степу»

Прочитати оповідання О. Стороженка «Скарб»

9

Повторити біографію Т.Г.Шевченка.

Читати поему «Кавказ», «Великий льох», «Стоїть в селі Суботові», «Сон». Записати в словник літературознавчих термінів алегорія, гротеск, умовність, містерія.

10-А

Прочитати М. Коцюбинський «Хвала життя!», «На острові», «Тіні забутих предків»

Біографія О. Кобилянської оповідання «Битва», «Меланхолічний вальс»

Повісті « У неділю рано зілля копала», «Земля», «Людина», «Царівна».

10-Б

Прочитати М. Коцюбинський «Тіні забутих предків»

Біографія О. Кобилянської

11-А

Улас Самчук  зміст роману «Марія».

Дібрати цитати  до характеристики образу Марія

Біографія О.Довженка. Прочитати «Україна в вогні», «Зачарована Десна»

11-Б

Біографія О.Довженка. Прочитати «Україна в вогні», «Зачарована Десна»

Біологія, природознавство, екологія

клас

завдання

5-А,Б природознавство

 Прочитати §29, 30

6

біологія

§35, 36 дати письмові відповіді на питання, заповнити ст..56, 57 робочого зошита

7-А,Б

біологія

Заповнити ст. 61 робочого зошита

Тести ст. 67-68

8

біологія

§34-36 заповнити ст. 74 робочого зошита

9

біологія

§13, 14 опрацювати ст. 6,7 робочого зошита. Виконати завдання «Поміркуй»

10-А

біологія

§24-26 заповнити ст. 45 робочого зошита

10-Б

біологія

§24-26 заповнити ст. 45 робочого зошита

11-А,Б

біологія

§34-36. заповнити ст. 73, 74 робочого зошита

11-А, Б

екологія

§3 скласти план конспект.

Географія

Клас

Завдання

5 клас

 

6 клас

 

7 клас

географія ( вчитель Калюжна В. В.)

Опрацювати §35-38

Використовуючи додаткові джерела, підготувати повідомлення про унікальні природні об’єкти Північної Америки – Великий Каньйон Колорадо, Флінт-Мамонтову печеру, Єллоустонське вулканічне плато.

Правознавство, економіка  ( вчитель Іванова Л.І. )

Клас

Завдання

9 клас

Правознавство 

Виконати практичні завдання з теми "Спадщина", "Ти - споживач"

10 клас

Правознавство  

Виконати тестові завдання з теми "Основи адміністративного права"

11-А,11-Б

класи

економіка 

Опрацювати сторінки 79-87

 

 

історія, всесвітня історія,  художня культура   

Клас

Завдання

5 клас  Історія (вчитель Журавель Г.В.)
 
Вивчити§ 16, §17 
6 клас

Історія (вчитель Журавель Г.В.)

Вивчити § 30, § § 32-34, Дати відповіді на запитання в кінці кожного параграфа

7-А,Б

історія України  ( вчитель Іванова Л.І. )

Скласти план по діяльності князів Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава

   

9

всесвітня історія 

Підготувати усні промови ( по метеріалам § 20-27 )

( викладення матеріалу з викладенням власної точки зору )

1.     Німеччина в останній чверті XIX  ст.: здобутки і проблеми.

2.     Політичний лад Франції часів Третьої республіки.

3.     Соціально-економічне становище Великої Британії у другій половині XIX ст.

4.     Ірландське питання у Великобританії кінця XIX ст.

5.     «Над ними ніколи не заходить сонце»: колоніальна політика Англії.

6.     Шлях Америки до світового лідерства.

7.     Особливості розвитку промисловості і сільського господарства Російської імперії у пореформений період.

9

історія України  ( вчитель Калюжна В. В. )

 

Опрацювати відповідний матеріал підручника Турченко Ф. Г. § 19,

Скласти план-схему пункту 2 § 19.

 

9

художня культура  ( вчитель Калюжна В. В. )

 

Використовуючи матеріал підручника з теми «Художня культура як явище. Культура та її роль у суспільстві.» скласти кросворд на 10 запитань, використовуючи понятійний матеріал теми.

 

10-А клас

всесвітня історія  (Вчитель Іванова Л.І.)

Скласти порівняльну таблицю "Країни Латинської Америки"

Розробити запитання для історичного диктанту

10-А клас

історія України  ( вчитель Іванова Л. І. )

Дати характеристику ІІІ Універсалу

Скласти таблицю "Політика гетьмана П.Скоропадського"

 
10-Б клас  
10-Б клас  
11-А клас

всесвітня історія  (Вчитель Іванова Л.І.)

Розробити 4 рівні завдань з теми "Країни Східної Європи та Центральна Європа на початку ХХ століття"

11-А клас

історія України  ( вчитель Іванова Л. І. )

Дати письмові відповіді на запитання з теми "Соціально-економічне та внутрішньо-політичне становище в Україні в 53-64 рр"

 

Основи здоров'я (Вчитель Журавель Г.В.)

Клас

Завдання

5 клас

§17,18

6 клас

§17,18

7 клас

§15,16

Зарубіжна література

клас

завдання

5-А,Б

Записати до зошита ключові епізоди повісті М.Твена «Пригоди Тома Сойєра»

6

Читати і переказувати оповідання Джека Лондона

«Жага до життя»

7-А,Б

Записати до зошита план до змісту повісті О.Гріна «Пурпурові вітрила»

8

Образи «Пісні про Роланда».Виписати цитати до образів

9

Біографія Дж. Байрона. Прочитати поему «Мазепа»

Вивчити на пам'ять вірш «Мій дух як ніч»

10-А

Підготовка до контрольної роботи за романом Л. Толстого «Анна Кареніна» Опрацювати вступну статтю до поезії другої половини ХХ ст..

10-Б

Підготувати матеріал для написання к.р «Діалектика душі толстовських героїв"

11-А

Біографія Альбера Камю, прочитати роман «Чума»

11-Б

Біографія Е. Хемінгуея. Прочитати повість «Старий і море»

Хімія

клас

завдання

7-А,Б

§11. №1,2 ст. 88

§12. №1,3,4,8 ст. 94,95

Підготувати повідомлення на одну з тем:

«Закон сталості складу Ж.Л.Пруста»

«Закон простих відношень Дж Дальтона»

8

§23, 24, 25. №1-4 ст. 111

Повторити тему «Основні класи неорганічних сполук»,

підготуватись до практичної роботи.

9

§24, 26 повторити, № 10 ст 170. №6,8,10 ст. 182

§25 відповісти на питання 1-8 ст. 175-176

10-А,Б

§13 повторити. Ознайомитися з дослідами 1-4 практична робота ст. 96-97

§14. №136,137, 139, 141 ст. 103

11-А,Б

§41. № 352-354

§42. № 357-359

Курс "Захист Вітчизни"

клас

завдання

10-А,Б

Аварії, катастрофи, міжнародний тероризм

11-А,Б

Тактична підготовка. Дії солдата в наступі

 
Переглядів: 1033 | Додав: Atlant | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]